User Experience

I Miracle fokuserer vi vores services på brugerne. Under udviklingen af produkter laver vi brugercentreret design og fokuserer på at dem der skal bruge produktet i sidste ende, hele tiden er i tankerne. I Miracle ser vi ikke design som en separat del af udviklingen, men som en løbende proces i samarbejde med udviklerne, for at opnå det bedste resultat.

For at lave brugercentreret design og udvikling har vi en række områder vi anvender:

  • Grafisk design, Sketching & Wireframing
  • Prototype udvikling
  • Brugertests og analyse
  • Workshops

Grafisk Design, Sketching & Wireframing
For at sikre at det endelige produkt lever op til de krav som både kunden og brugerne stiller, baserer vi hele vores udviklingsproces på en initierende design fase. I denne design fase har vi altid i tankerne hvem vores målgruppe er. Vi opsætter her både sketches og wireframes for at sikre at produktet inkluderer alt hvad der er aftalt og kan derfor både tidligt i udviklingen, men også løbende, holde jer opdaterede og vise hvordan det endelige produkt vil se ud og fungere.

Vores dygtige designere anvender en bred vifte af værktøjer, så som InDesign, Photoshop, Sketch, InVision, Axure RP, Balsamiq osv. Her har vi mulighed for opsætte lige netop den type design som du gerne vil have.

Prototype udvikling
Udover simple lo-fi designs i form af sketching og wireframes, leverer vi også næste skridt som er færdige hi-fi prototyper. Her har vi mulighed for at opsætte hele funktionaliteten af servicen der leveres og vi kan derfor præsentere visuelt færdigt produkt for jer inden vi behøver skrive en eneste linje kode. Det gør at vi sparer oceaner af tid i sidste ende fordi vi er enige om det færdige produkt fra start af. Det kan både præsenteres overordnet og dybdegående, alt efter behov.
Indenfor prototype udvikling anvender vi blandt andet InVision og Principles.

Brugertests og analyse
Usability test er en teknik, der anvendes i brugercentreret interaktionsdesign til at vurdere et produkt ved at teste den på brugerne. Dette kan ses som en uerstattelig anvendelses praksis, da det giver direkte input til, hvordan virkelige brugere anvender systemet. Dette er en modsætning til usability inspektionsmetoder hvor eksperter anvender forskellige metoder til at evaluere en brugergrænseflade uden at involvere brugere.

Brugertest fokuserer på at måle et produkts evne til at opfylde det tilsigtede formål. Eksempler på produkter, der almindeligvis nyder godt af brugertests er fødevarer, forbrugerprodukter, hjemmesider eller webapplikationer, computer-grænseflader, mobile applikationer, dokumenter, og enheder. Usability tests måler anvendelses-, eller brugervenligheden, af en eller et sæt af services.

Udover udførelsen af brugertests kan vi også lave hele statistik og analyse delen, samt præsentere færdige konklusioner som kan inddrages i den videre produktudvikling. Det kan sikre at vi fra start af har et produkt som er anvendeligt for brugerne og som lever op til de store krav der i dag stilles til software og IT. Vi har mulighed for at kombinere brugertestene med prototyper og dermed lave tidlige tests inden vi begynder udviklingen af systemet.

Indenfor brugertests og analyse laver vi blandt andet: målgruppe beskrivelse/analyse, use case beskrivelser, kortsortering, A/B testing, spørgeskemaer, brugerinterviews, 5-sekunders testing, remote usability testing.

Workshops
For at præsentere produkter for kunder og brugere afholder vi også workshops. Disse workshops kan have forskelligt fokus alt efter hvad der er vigtigt i forhold til produktet. Vi afholder blandt andet design workshops der har fokus på idégenerering, videreudvikling, samt design og brugervenlighed.

Vi afholder også IT workshops, hvor vi kommer ud på lokation og gennemgår og præsenterer produktet for en række brugere. Dette kan både være for superbrugere, men også for hverdags brugere, hvor vi blandt andet kan inkluderer brugertests og analyse, for at slå to fluer med et smæk.

Kontakt
Camilla Dahl
kd.elcarim@hdc
+45 61 68 03 34