Quality assurance

Miracle QA & Test løser mange forskellige typer af opgaver inden for QA og test. Vores dedikerede konsulenter verificerer krav og specifikationer, validerer systemer og sørger for løbende testrapportering, så de nødvendige prioriteringer kan foretages.

Testopgaver

Vores medarbejdere kan hjælpe jer med at planlægge, udføre og følge op på forskellige typer af test, herunder løbende rapportering omkring fremdrift, kvalitet samt fundne og rettede fejl.

Vi har bred erfaring i brugerbaserede test af brugergrænsefladen, f.eks. funktionstest, accepttest og udforskende test. Miracle QA & Test kan desuden bidrage med input og hjælpe med at planlægge mere tekniske testtyper som performance-/load- og stresstest samt udarbejde testcases til automatiske test i samarbejde med tekniske testere og udviklere.

Review

Review af dokumentation er en vigtig del af testarbejdet. Langt de fleste fejl kan findes ved at lave review af specifikationer og rapporter, inden man har kodet så meget som en enkelt linje. Sådanne fejl er meget hurtigere og langt billigere at rette end fejl i implementeret kode.

Vi anbefaler løbende review, især i den agile udviklingsproces, hvor systemet og specifikationerne udvikler sig iterativt. Miracle QA & Test tilbyder overordnet review af specifikationer på brugerniveau og af ikke-teknisk karakter, som review af krav, user stories og brugervejledninger.

Review af krav og user stories

Miracle QA & Test hjælper jer med at sikre, at jeres krav har fokus på brugernes behov, og at brugerne har givet alle de restriktioner, de gerne vil pålægge systemet, eksempelvis i forhold til tilgængelighed, usability og performance. Vi har fokus på, at kravene er testbare, utvetydige, konsistente og komplette, og at de er i overensstemmelse med eventuelle standarder.

Review af brugervejledninger

Miracle QA & Test kan sikre, at brugervejledninger er korrekte i forhold til det implementerede, og at de er konsistente og komplette.

Dokumentation

Miracle QA & Test har stor erfaring med at udarbejde brugerorienteret dokumentation, specifikationer, brugervejledninger og release notes. Kravspecifikationer og user stories udarbejder vi i dialog med jeres medarbejdere for at afklare jeres brugeres behov og for at sikre, at kravene er testbare.

Hjælp til JIRA og Confluence

Vi har flere års erfaring med brug af værktøjerne JIRA og Confluence og kan derfor hjælpe jer med oprettelse af projekter i JIRA og spaces i Confluence. Desuden tilbyder vi konstruktiv sparring i forhold til at sætte et projekt eller space op, så det opfylder jeres behov, hvad enten det drejer sig om implementering eller løbende udvikling og vedligehold.

Kontakt
Lisbeth Reinholt Jensen
kd.elcarim@jrl
+45 53 74 72 45
Referencer på Quality assurance