Integration

Integration og migration mellem systemer er et yderst kompliceret område at arbejde med, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke muligheder, der findes.

Hos Miracle ved vi, at der er mange sammenhænge at tage i betragtning for at sikre det korrekte samspil mellem systemerne. Vi ved også, at der åbner sig en verden af nye muligheder og effektiviseringer, når integrationen er sat rigtigt op. I Miracle arbejder vi på flere plan for at løse en opgave – dels har vi fingrene konkret nede i teknikken, og dels rådgiver vi jer til at se nye veje og muligheder.

Miracle tilbyder hjælp inden for alle områder af integrationsprocessen; fra specifikation over analyse og arkitektur til implementering af den valgte løsning, test og idriftsættelse. Vores højt specialiserede medarbejdere støtter jer i processen hele vejen og inden for følgende områder:

Databaser

Databaser kan opsættes, så de i vid udstrækning selv kan ”række ud” til eksterne datakilder, og de kan eventuelt suppleres med brugen af eksterne og interne køer.

Brugerstyring- og integration

Der findes en række spændende muligheder for at udvikle og benytte brugerstyring- og integration, så I slipper for mange forskellige bruger-containere og administration af disse.

Arkitektur

En af de store udfordringer ved integration er asynkronitet og dekobling af systemerne, hvilket stiller høje krav til udformningen af arkitekturen. Miracles dygtige systemarkitekter sikrer, at de integrerede systemer fortsat kan leve hvert sit liv, dvs. vi sikrer at der ikke opstår en lang kæde af tætte afhængigheder med deraf følgende kompleks administration af maskiner, systemer og vedligeholdelsesvinduer.

I større, mere moderne og krævende opsætninger kan en løsning være en hub-arkitektur med en servicebus som det centrale punkt for alle integrationspunkter. De enkelte services, databaser og systemer abonnerer alene på services udbudt af servicebussen, så man undgår direkte afhængigheder mellem de integrerede systemer.

Teknologi

Der findes en lang række produkter inden for Oracle, Microsoft og JBoss. Miracle kan hjælpe med den vigtige opgave, det er at udvælge det helt rigtige værktøj til jeres løsning.

Øvrige integrationsmuligheder

Integration kan også være at udbyde legacy-interfaces i en push/pull- eller en publish/subscribe-arkitektur – med eller uden servicebus. Eller nye interfaces udviklet direkte i det valgte sprog, der kan trække på flere forskellige datakilder, således at det reelt skjules, at de bagvedliggende systemer ikke er homogene.

Kontakt
Simon Møgelvang Bang
kd.elcarim@bms
+45 53 74 72 68
Referencer på Integration