Projekter

Flere end 100 højt kvalificerede Miracle-konsulenter hjælper hver dag vores kunder i mål med store og små projekter inden for udvikling, mobility, integration, ERP og QA.

Vi er et dynamisk udviklingshus med et høj fagligt niveau. Miracle har stor erfaring med komplekse og forretningskritiske projekter, som involverer håndtering af mange interessenter - og vores engagement er lige så stort på mindre projekter. Vi sætter os altid grundigt ind i domænet, så vi også kan yde kvalificeret sparring om de forretningsmæssige elementer i løsningen.

Når vi leverer projekter, sikrer vores håndværk og vores projekttilgang, at opgaven løses optimalt. Vores projektmetode er bygget på de anerkendte rammeværker PRINCE2, Scrum og ITIL, og tilført substans af praktiske projekterfaring. Vi ved, at løsningernes værdi skal vise sig efter endt implementering. Derfor er det essentielt for os, at projektforløbet indeholder aktiviteter til forankring i den fremtidige support-organisation.