Netværk

Viden bliver større af at blive delt. Miracle prioriterer fagligt inspirerende netværk højt. Vi ved, at de er med til at holde os skarpe på den teknologiske udvikling og anvendelse.

Aarhus .Net User Group

Aarhus .Net User Group (ANUG) er en netværksgruppe med fælles interesse for Microsoft .Net-udvikling. Udgangspunktet er medlemmernes egne oplevelser og virksomhedernes konkrete udfordringer. Netværket mødes ca. en gang om måneden hos forskellige lokale virksomheder, hvor gruppen behandler et emne relateret til .Net- eller Microsoft-udvikling. Miracles medlemmer af netværket har flere gange været vært ved ANUG-arrangementer.

Læs mere om netværket: Aarhus .Net User Group

Amazon Web Services User Group

AWSUG står for Amazon Web Services User Group og er en dansk netværksgruppe for folk, der arbejder med Amazon Web Services (AWS). Formålet er at dele viden og have et forum, hvor der frit kan stilles spørgsmål og deles gode tips og ideer. AWSUG afholder både faglige og sociale arrangementer, og alle er velkomne, eksperter såvel som nybegyndere. Det kan også være gavnligt at være medlem af AWSUG, hvis man arbejder med salg af AWS, men gruppen må dog ikke benyttes som en salgskanal. Netværksmøderne afholdes ca. hver anden måned, og Miracle er som regel vært for både lokaler og en sandwich.

Læs mere om netværket: Amazon Web Services User Group

Business Application User Group

Miracle har taget initiativ til netværket Business Application User Group (BAUG). BAUG er en uafhængig brugergruppe, som fokuserer på Oracle Business Applications. Brugergruppen har over 100 medlemmer og har siden 2008 afholdt 3-4 møder om året. Målet for BAUG er at have et stort og godt netværk, hvor medlemmerne og virksomhederne imellem kan hjælpe og lære af hinanden. Det er desuden netværkets sigte at benytte BAUG som en samlet stemme, der kan præsentere Oracle for forandrings- og forbedringsforslag.

Læs mere om netværket: Business Application User Group (BAUG)

Javagruppen

Miracle er medlem af Javagruppen, som er Danmarks største erfaringsforening for Java-udviklere.
Javagruppen er en forening af virksomheder, der anvender eller har interesse i Java-teknologier. Alle Miracles ansatte kan benytte Javagruppens tilbud og tiltag. Javagruppen planlægger og afholder arrangementer ca. hver anden måned, hvor der dels udveksles erfaringer og dels præsenteres og diskuteres forskellige oplæg.

Læs mere om netværket: Javagruppen

OakTable Network

The OakTable Network er et internationalt, ikke-kommercielt netværk for Oracle-professionelle. Netværket er for Oracle-eksperter, som arbejder på at finde endnu bedre måder at administrere og udvikle Oracle-baserede systemer og databaser på. The OakTable Network blev etableret i 2002 med en håndfuld Miracle-medarbejdere blandt initiativtagerne. I dag er Miracle stadig en del af netværket, hvor vi bidrager på lige fod med øvrige medlemmer. En stor del af netværkets aktiviteter foregår online, og derudover mødes medlemmerne til diverse Oracle-events.

Læs mere om netværket: OakTable Network

QA Network Aarhus

QA Network Aarhus er et netværk, hvor folk med interesse for QA og test kan netværke med ligesindede, uanset erfaring. Miracle er medstiftere af gruppen, som mødtes første gang i 2014, og som tæller over 100 medlemmer. Netværket mødes hos de forskellige deltageres virksomheder op til 6 gange om året. Møderne indledes med et oplæg om et aktuelt emne inden for QA og test, eksempelvis agil test, automatisering af mobiltest og udforskende test, hvorefter der er tid til diskussion og snacks.

Læs mere om netværket: QA Network Aarhus

Scala User Group Aarhus

Scala User Group Aarhus (SUGA) er for alle med interesse i Scala, Play og Akka. Scala er en Java- og JVM- kompatibel hybrid mellem funktionel og objektorienteret programmering. Fordelene er højere kvalitet i koden, færre fejl på runtime og øget udviklerproduktivitet. Scala anvendes i dag hos bl.a. Twitter og Linkedin. Miracles Scala-udviklere har stiftet SUGA, som mødes ca. 5 gange om året for at diskutere Scalas fortrinligheder og anvendelsesmuligheder. Alle er velkomne, uanset erfaring.

Læs mere om netværket: Scala User Group Aarhus

SQL Server User Group Denmark

SQL Server User Group Denmark (SQLSUG) er en teknisk orienteret brugergruppe, hvor brugere af Microsoft SQL Server mødes og udveksler erfaringer, skabe netværk og tilegne sig større viden på området. På de jævnlige møder udveksles erfaringer, og gruppens medlemmer eller eksterne eksperter bidrager med indlæg. Miracle er aktiv i gruppen og i bestyrelsen.

Læs mere om netværket: SQL Server User Group Denmark