Mapop - læring i bevægelse

Miracle har netop fået tildelt støtte, til at udvikle på vores undervisningsmiddel “mapop”. Undervisningsministeriet uddeler i samarbejde med KL, Erhvervsministeriet og Finansministeriet midler til udvikling af innovative digitale læremidler til grundskolen.

Skrevet: Tue. 17 Jan. 2017 12:57

Mapop er et digitalt læringsmiddel, der kombinerer IT, læring, glæde og bevægelse. Mapop gør det let for lærere og pædagoger at lave, gennemføre og evaluere opgaveforløb til læring i alle fag og på alle klassetrin gennem et system, der understøtter multimodal undervisning.

Mapop består af to dele - en webbaseret del og en app-baseret del. Underviseren benytter web-delen til at planlægge og udarbejde multimodale opgaveløb, som eksekveres af eleverne gennem mapop-app’en. 

Skov Mockup

Læremidlet bliver allerede brugt på ca. 100 skoler i Danmark, som giver os et solidt grundlag for at udnytte det store potentiale som fondstilskuddet også er et udtryk for.

Vi ser frem til at kunne forbedre og udvikle på mapop i fremtiden!

http://www.mapop.dk